Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131456729 Мега Хидрострой ЕООД
Седалище Област: София област Oбщина: Божурище 2227 Божурище гр. Божурище 2227, община Божурище, ул. Васил Левски № 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Любен Каравелов" община Копривщица BG161PO001-4.1.03-0094-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз