Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124035021 „ТПП – Добрич” ЕООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град гр.Добрич, ул.”България” №3




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Възстановяване и модернизиране на детските заведения в прилежащите територии на град Добрич BG161PO001-1.1.01-0089-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз