Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040831369 ЕТ "СЛАВ - СЛАВЧО МЕРДЖАНОВ"
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив район р-н Централен ул. ЙОРДАН ЙОВКОВ No 8, ет. 1, ап. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Асеновград – свещената порта на Родопите” BG161PO001-3.1.02-0108-C0001
"Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" BG161PO001-3.1.03-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз