Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102912820 "БАЛАНС - Г.В." ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул.ЛЕВСКИ No 30, ет. 3, ап. 6




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на град Камено BG161PO001-1.4.05-0064-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз