Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име СИТИЛАН ЛОВЕЧ ООД
Булстат
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен гр. Плевен, ул. Димитър Константинов №11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Достоен и пълноценен живот” BG051PO001-5.2.06-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз