Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200153239 "Стронк проект" ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен, ул. "Пирот" №4, офис №4




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере - с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен BG161PO001-4.1.04-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз