Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103042920 ЕТ "Сима-С.Добрев"
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, кв. Чайка, бл.67, вх.б, ет.4, ап.30
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция, почистване и разширяване на речното корито на дере - с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен BG161PO001-4.1.04-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз