Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "Интерплан" ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. "Черни връх" № 19 вх.А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап. Силово укрепване.” BG161PO001-1.4.04-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз