Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име CH5001050616 BOBST S.A.
Седалище Държава: ШВЕЙЦАРИЯ (Switzerland) 1008 Прийи, Рут дю Фламо 50
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Повишаване конкурентоспособността на „Дунапак Родина” АД чрез внедряване на иновативни производствени линии” BG161PO003-2.1.07-0051-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз