Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "АСЕ-Инженеринг" ЕООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район "Овча купел", ул. "Йордан Вишовградски" № 46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община Неделино” BG161PO001-4.1.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз