Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115742407 ОАК Интерагро България ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул Д-р Иван Кисяков 19а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите BG051PO001-3.3.04-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз