Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Консорциум "Щастливо дество" - гр. Видин
Булстат
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин гр. Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на благоприятни условия за израстване и развитие на видинските деца BG161PO001-1.1.01-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз