Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200140615 " Офис - АН" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Нови пазар 9900 Нови пазар ул. "Отец Паисий" № 17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Център за социална интеграция на малцинствата BG051PO001-5.2.06-0265-C0001
Пъстър свят BG051PO001-4.1.05-0077-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз