Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201381912 Консорциум Овеч строй ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна, ул. "Уста Кольо Фичето" № 25Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Създаване на привлекателна, достъпна и ефективна образователна инфраструктура в Община Провадия” BG161PO001-1.1.01-0132-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз