Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име "Кота Дизайн" ООД
Булстат
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора Цар Иван Асен II, 112, ет. 2, ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Община Стара Загора - за по-добро административно обслужване чрез Електронно правителство BG051PO002-3.1.02-0160-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз