Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126108347 ЕТ"Лили-Лилия Янакиева"
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград ГР. ДИМИТРОВГРАД, общ. ДИМИТРОВГРАД, ул. ЦАР БОРИС 1 бл. 4 вх.А ап.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Грижа за качествен живот в общността” BG051PO001-5.2.07-0157-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз