Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Сдружение "ПК 2000 - Аква", гр. София
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. „Дойран” №9а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин BG161PO005-1.0.06-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз