Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176075469 "Инфраструктура-магистрални пътища" ДЗЗД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. Руски №15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Път Е-85 (I-5) изграждане на участък Кърджали-Подкова" BG161PO004-2.0.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз