Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 020955078 "Енемона" АД
Седалище Област: Враца Община: Козлодуй 3320 Козлодуй ул. П. Хитов 1А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Ремонт и оборудване на І-ОУ"Васил Левски" гр. Вълчедръм" BG161PO001-4.1.01-0004-C0001
Основен ремонт и оборудване на на ОУ"Христо Ботев"- с.Расово, Целодневна детска градина - с.Расово, Детска ясла – с.Расово за подобряване на образователната инфраструктура на територията на Кметство Расово, Община Медковец BG161PO001-4.1.01-0027-C0001
Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца BG161PO001-1.1.01-0007-C0001
Обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в Община Нови пазар и превръщането и в притегателен център за възпитание и обучение BG161PO001-1.1.01-0038-C0001
"Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "ХЕРБ СИСТЕМТЕХНИК - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0437-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз