Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106581232 „ТиТ” ООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ул. „Илинден” 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Горски дом" създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП Врачански Балкан BG161PO005-3.0.01-0065-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз