Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175864515 ДЗЗД „МТ Инженеринг”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. «Витоша» №188, ет.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Долни чифлик съпътстваща устойчиво развитие BG161PO001-4.1.03-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз