Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200460207 "ЕКО ДИСК КОНСУЛТ" ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Нови пазар 9900 Нови пазар гр. Нови Пазар, ул. "Хан Аспарух" №12 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Енергоспестяващи мерки в СОУ "Черноризец Храбър" и детски ясли в гр.Велики Преслав BG161PO001-4.1.03-0066-C0001
Укрепване на речното корито на р.Драгоевска, с.Драгоево, община Велики Преслав BG161PO001-4.1.04-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз