Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176029429 Обединение между адвокатско дружество "Събев и съдружници", адвокатско дружество "Калайджиев и Георгиев" и "Дегри Консултинг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Петър Парчевич" № 42, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност BG051PO002-1.5.02-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз