Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114578969 " Лазарови-2002" ООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен гр.Плевен, ул."Брацигово" №27,ап.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на образователната инфраструктура в община Белене” BG161PO001-4.1.01-0014-C0001
Модерно училище - качествено образование BG161PO001-4.1.01-0029-C0001
Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене BG161PO001-4.1.04-0051-C0001
Димум – античната митница на Мизия BG161PO001-3.1.02-0103-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз