Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175669262 Обединение "Трейс инженеринг"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. „Джеймс Баучер” №71
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изпълнение на 1ви етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян BG161PO005-1.0.02-0088-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз