Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име HU13524849 "Витал Про" ООД Унгария
Седалище Държава: Унгария (Hungary) 1082 Будапеща, бул. Юльои 66/А, ет.2, ап.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Политиката на сближаване и процеса на програмиране на регионалното развитие в България: варианти за подготовка на програмен период 2014-2013 BG161PO001-5.3.01-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз