Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име инж. Александър Ризаков
Булстат
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Дупница 2600 Дупница Гр. Дупница, ул. "Цар Освободител" № 55 А, ет. 5, ап. 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Здравословна и достъпна градска среда в Община Благоевград BG161PO001-1.4.02-0046-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз