Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130446187 Телеграф
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Цариградско шосе 113 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Професионално обучение на заети в "Пластик София" ООД BG051PO001-2.1.02-0251-C0001
"Професионална квалификация и устойчива заетоста" BG051PO001-2.1.16-0001-C0001
Трансфер на иновации в туризма BG051PO001-7.0.07-0046-C0001
Изграждане на транснационална мрежа за балнеологичен туризъм BG051PO001-7.0.07-0040-C0001
Подобряване на професионалните умения и квалификацията на служители на НАП, чрез провеждане на специализирано обучение в областта на трансферното ценообразуване BG051PO002-2.2.17-0043-C0001
Повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване BG051PO002-2.2.17-0029-C0001
Повишаване квалификацията и капацитета на служители на НАП, заети с международен обмен на информация в областта на ДДС и Събиране и надграждане на езиковите умения на висшето ръководство на НАП BG051PO002-2.2.17-0044-C0001
Надграждане на знанията и уменията на служителите на НАП в областта на електронната търговия и платформи за разплащания в интернет BG051PO002-2.2.17-0027-C0001
Обучения по субсидиарно прилагане на ГПК в данъчно-осигурителните производства, изпълнителното производство и други, осъществявани от служители на НАП. Актуални проблеми и съдебна практика BG051PO002-2.2.17-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз