Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131350003 Брейнуер ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Зона Б5, бл. 8, вх. А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Икономическа активност с повече умения” BG051PO001-1.1.04-0022-C0001
"Училище за толерантност" BG051PO001-4.1.03-0075-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз