Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 124627350 "МИКРО КОМ" ООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Добрич-град 9300 Добрич-град гр.Добрич, ул.Любен Каравелов" №8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновление на читалища в община Добричка BG161PO001-1.1.01-0131-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз