Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040048782 ЕТ "Марко Терзийски"
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Княз Борис I" 113
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Миниатюрен спектрорадиометър и нестандартно оборудване за неговата изработка BG161PO003-1.1.01-0102-C0001 1 800,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз