Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130383819 "Коректа"
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Дондуков" 57
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Миниатюрен спектрорадиометър и нестандартно оборудване за неговата изработка BG161PO003-1.1.01-0102-C0001 2 000,00
Осигуряване на организиран транспорт от и до работното място на заетите лица в "TACK" EOOД BG051PO001-2.2.03-0383-C0001 522,42


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз