Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 114133008 Служба по трудова медицина "Плевен проект консулт" ЕООД
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен ул. Преслав 1 вх.А ап.8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване и развитие на Център за подкрепа на безработни лица в град Плевен BG051PO001-5.1.01-0076-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз