Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103275063 "Варна Оборот" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Академик Курчатов 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социални услуги за достоен и по-добър живот BG051PO001-5.2.07-0050-C0001
"Създаване на социално предприятие за обществено хранане в община Аксаково" BG051PO001-5.1.02-0034-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз