Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831499032 ЕТ "ЯиС-Пламен Янков"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к "Надежда" бл. 636Б, ап.90




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Консултации, оценка и инвестиции за постигане и доказване на съответствие на медицински изделия с европейските хармонизирани изисквания" BG161PO003-2.1.02-0015-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз