Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000430710 "ТИХ ТРУД - ПЛОВДИВ" ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул.ПРОХЛАДА 1
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "ТИХ ТРУД"-ПЛОВДИВ ЕООД ЧРЕЗ ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ ЗА ШИВАШКОТО И ОБУВНОТО ПРОИЗВОДСТВО 29.12.2011 0 0 8 567 0 16,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на достъпа да услугите, предоставяни в областта на акредитацията" BG161PO003-4.3.01-0004-C0001
"Повишаване безопасността при работата в ДП "НКЖИ" BG051PO001-2.3.03-0758-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз