Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831594256 "Алфа Одитинг"ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул."Лидице"18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Конкурентноспособност чрез инвестиции в технологична модернизация в ИЗА АД" BG161PO003-2.1.04-0826-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз