ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В Р БЪЛГАРИЯ

Системата се поддържа от дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в администрацията на Министерския съвет. Изпращайте вашите въпроси на електронен адрес: umishelp@government.bg
Телефон: 02/940 25 02
E-mail: umishelp@government.bg
Електронна форма: http://umishelp.government.bg
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз