ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В Р БЪЛГАРИЯ

Системата се поддържа от дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в администрацията на Министерския съвет. Изпращайте вашите въпроси на електронен адрес: eufunds-public@government.bg
При наличието на затруднения и въпроси относно функционирането на системата моля да се свържете с нас:
Телефон: 02 9030 480
E-mail: help-isun@ballisticcell.com
Електронна форма: http://umishelp.government.bg
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз