Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ,,СТЕМОС" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ЕИК 175220844, ул. ,,Крива река" №6, вх. Б, гр. София
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда” BG161PO001-1.4.09-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз