Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200653551 АЛД-импорт ЕООД
Булстат
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул."Александър Стамболийски"35
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Подкрепа за достоен живот BG051PO001-5.2.09-0001-C0001 42 600,00
"Безопасни и здравословни условия на труд в МБАЛ "Света Екатерина - Димитровград" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0173-C0001 62 221,22
"Подобряване условията на труд в МБАЛ "СВ. ЙОАН РИЛСКИ" ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа" BG051PO001-2.3.03-1168-C0001 3 240,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз