Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130037596 Аспексти 999
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Христо Чернопеев' 15
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Укрепване капацитета на община Батак в процеса по разработване и актуализация на политики BG051PO002-1.3.04-0001-C0001 54 500,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз