Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200013523 Тюлипс ООД
Булстат
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1362 София гр. София, ул. Орех 25
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Повишаване на конкурентоспособността на хотел "Хемус" чрез инсталиране на отоплителна инсталация от ВЕИ - термопомпа BG161PO003-2.3.02-0030-C0001 835 890,78
Увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта в "ТОПЛИВО-4" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0276-C0001 21 993,53
"Подобряване на енергийната ефективност в "Етиком" ООД" BG161PO003-2.3.02-0346-C0001 194 709,22


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз