Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 811104937 ЕТ"Борис Стойчев"
Булстат
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ул."Д.Димов" № 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН Стойност на сключения договор
Техническа помощ за инвестиционен проект „Изграждане на втора клетка за Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна” BG161PO005-2.0.01-0025-C0001 23 273,00
За по-добър живот BG051PO001-5.2.07-0111-C0001 2 085,00
Защитено жилище за хора с психични разтройства в община Струмяни BG051PO001-5.2.06-0255-C0001 3 650,00
Изграждане на три ЦНСТ и реконструкция на едно ЗЖ на територията на община Благоевград BG161PO001-1.1.11-0043-C0001 14 160,00
Мрежа за обмен и социален трансфер - МОСТ BG051PO001-7.0.01-0066-C0001 16 282,00
„НЕ СТЕ САМИ” BG051PO001-5.1.04-0195-C0001 512,00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз